Sri Guru Nanak Vidhi Prakoshth Innaugration

On Sunday 3 April 2016 Sewa Sankalp legal team has got the opportunity to lead “Sri Guru Nanak Vidhi Prakoshth” (Adv. Sanjay Dikshit, Shiv Kumar Srivastava”shivesh”, Meena Verma, Sunil Verma & Sukhpreet Kaur) at Gurudwara Sri Gurunanak Satsang Sabha,Sadar Cantt Lucknow for the welfare of the society, innaugurated by Hon’ble cabinet minister S.Balwant Singh Ramoowalia and he encouraged Sewa Sankalp team by honouring them SAROPA.

Share This: